راز انتخاب یک ترمه خوب


ارزش ترمه در زمان فعلی بر اساس معیارهای زیر تعیین میشود:

1.    رده بندی طراحی یعنی زیبایی طرح، ظرافت نقوش و... 

2.    جنس الیاف مورد استفاده در بافت ترمه

3.    تعداد رنگ بافت شده

4.    تراکم بافت 

5.    کیفیت دوخت 

6.    کیفیت ملحقات نظیر استر، لایی چسب و...

 

رده بندی طراحی:

شاید به جرات بتوان طرح و نقش را به عنوان مهمترین عامل انتخاب ترمه قلمداد کرد.

المان بته جقه نقش اصلی را در طراحی انواع رومیزی ترمه دارد.

بته جقه خود انواع مختلفی دارد و در کنار ریزنقشهای دیگر مثل اسلیمی، ختایی، گل شاه عباسی و ... قرار میگیرد.

بته جقـــه نقشـی برخاسـته از درخت سـرو، درختی مقدس در آیین زرتشـت از دوره ساسـانیان اسـت کـه در گـذر زمان در پـی مقاومت، ایسـتادگی و فروتنـی خمیده شده اسـت.

طراحی و رنگ آمیزی ترمه اصول و تکنیکهای خاص خود را دارد و رعایت تناسب و قواعد زیباییشناسی در طراحی بته جقه ها و نحوه چینش آنها در کنار هم بسیار مهم است.

در مورد طراحی انواع رومیزی ترمه دو سبک  وجود دارد:

·       انواع رومیزی ترمه بدون حاشیه که در آن یک طرح کوچک کنار هم تکرار میشود. این ترمه ها به صورت خام و متری هم عرضه میشوند که هر کسی میتواند بنا به سلیقه و خلاقیت خودش از آنها استفاده کند

·       انواع رومیزی ترمه حاشیه دار که در ابعاد و فرم های مشخص طراحی میشوند.

 

الیاف مصرفی بکار رفته در ترمه:

در حال حاضر تنها از 2 نوع الیاف در بافت ترمه استفاده میشود:

·       الیاف ویسکوز که پایه گیاهی دارند و به لحاظ لطافت زیاد و دوام بالا به ابریشم ویسکوز مصطلح شده اند.

·       الیاف پلی استر که پایه شیمیایی دارند.

الیاف مصرفی بکار رفته شده در ترمه رضایی از ابریشم ویسکوز بوده و به دليل بكارگيري مواد اوليه مرغوب در بافت، این ترمه ها دارای ضمانت عدم تغيير رنگ در اثر شستشو  میباشند.

نخ زری یا اصطلاحا زربافت که امروزه در ترمه ها استفاده میشود ، مزیت چندان و فاحشی نسبت به سایرالیاف ندارد؛ استفاده از زربافت که در واقع به رنگ نقره ای است، فقط جنبه تزئینی وجلوه در
 .طراحی دارد و به ارزش مادی ترمه نمی افزاید
 

تعداد رنگ ترمه:

تعداد رنگهای بافته شده در ترمه بر مرغوبیت و زیبایی این کالا می افزاید. همچنین، هماهنگی و گاه تناقض رنگ ترمه با بقیه دکوراسیون خانه از عوامل مهم در هنگام خرید می باشد.

 

 تراکم بافت:

ترمه نیز مانند فرش دارای نخ های تار و پود میباشد. ترمه ها بر اساس تعداد رنگ نخ استفاده شده در زمان بافت ارزش گذاری میشوند که هر این تعداد بیشتر باشد نشان دهنده بالابودن ارزش آن ترمه است. درصورت یکسان بودن رنگهای ترمه این طرح و تراکم بافت است که مرغوبیت کالا را نشان میدهد.

تراکم بـالای پودهای رنگـی از یک طرف ظرافت طـرح را به خوبی نمایش میدهد و از طرفی دیگر سـبب میشـود کـه تولیـد ترمـه زمانبـر و بسـیار کمتـر از پارچه هـای دیگـر باشـد. به همین دلیل است که ظرافـت نخهـای بـکار رفتـه و تراکـم بسـیار زیـاد پـود در ترمـه آن را بـه بافته ای ارزشـمند مشـهور کرده اسـت. احتمالا برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید که این تراکم در برخـی مـوارد تـا 480 نـخ در یـک سـانتیمتر میرسـد!

 

کیفیت دوخت و ملحقات:

آسترکشی  و دوخت ترمه نیاز به مهارت خاصی دارد. این کار در کارگاه خیاطی ترمه رضایی توسط افراد زبده با بهترین مواد اولیه انجام میشود. آسترهایی که در دوخت ترمه های مجموعه ترمه رضایی مورد استفاده قرار میگیرند نیز تماما بافت همین مجموعه و با بالاترین کیفیت می باشند.