هدایای نفیس

دیوان حافظ تلفیق ترمه قاجار و چرم
فیروزه ای
مشاهده
کتاب قرآن تلفیق ترمه قاجارو چرم
فیروزه ای
مشاهده
شاهنامه فردوسی تلفیق ترمه کسری و چرم
سبز
مشاهده
کتاب قرآن تلفیق ترمه تاج و چرم
طلایی
مشاهده
کتاب قرآن تلفیق ترمه تاج و چرم
نارنجی
مشاهده
صندوقچه تلفیق چرم وترمه کسری
کرم
مشاهده

سایز : 100*100

مشاهده