رومیزی ناهارخوری (رانر)

روميزي ناهارخوري در ابعاد تقريبي ٥٠*١٧٠ مي باشد، ان را رانر نيز مي نامند. بيشترين كاربرد ان براي تزئين ميزهاي ناهارخوري ٦ تا ١٢ نفره مي باشد. علاوه بر اين براي جلوه بخشي به ميزهاي كنفرانس ، كنسول و ....مي تواند به كار رود.