تیسفون
قهوه ای
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 7 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 100*100

ابریشم ویسکوز

مشاهده
تلفیق چرم و پارچه ترمه
قهوه ای
مشخصات

کیف چرم طبیعی

سایز : 100*100

مشاهده
تلفیق چرم و پارچه ترمه
قهوه ای
مشخصات

کیف چرم طبیعی

سایز : 100*100

مشاهده