جام جم
قرمز
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 5 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
قاجار
قرمز
مشخصات

رومیزی ناهارخوری (رانر) بدون حاشیه

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
محرمات
قرمز
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 5 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده