باربد
فیروزه ای
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 6

سایز : 100*100

ابریشم ویسکوز

مشاهده
دیوان حافظ تلفیق ترمه قاجار و چرم
فیروزه ای
مشخصات

هدایای نفیس کتب نفیس

مشاهده
کتاب قرآن تلفیق ترمه قاجارو چرم
فیروزه ای
مشخصات

هدایای نفیس کتب نفیس

مشاهده