کتاب قرآن تلفیق ترمه تاج و چرم
طلایی
مشخصات

هدایای نفیس کتب نفیس

مشاهده
تاج
طلایی
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 5 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده