همایونی
سرمه ای (بنفش)
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 13

ابریشم ویسکوز

مشاهده