اشرافی
آبی
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 11 رنگ

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
اشرافی
کرم
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 11 رنگ

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
اشرافی
قرمز روشن
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 11 رنگ

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
اشرافی
سرمه ای
مشخصات

رومیزی مربع بدون حاشیه

تعداد رنگ : 11 رنگ

سایز : 100*100

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده