باربد
فیروزه ای
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 6

سایز : 100*100

مشاهده
باربد
زرشکی
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 6

سایز : 100*100

مشاهده
همایونی
کرم حاشیه سرمه ای
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 12 رنگ پود و یک رنگ تار

سایز : 100*100

مشاهده
سلطنتی
آبی روشن
مشخصات

رومیزی ناهارخوری (رانر) حاشیه دار

تعداد رنگ : 9 رنگ پود و یک رنگ تار

سایز : 50*170

مشاهده
بختیاری
قرمز روشن
مشخصات

رومیزی گرد حاشیه دار

تعداد رنگ : 7 رنگ پود و 1 رنگ تار(14 رنگ مجازی)

سایز : 100

مشاهده
زندیه
فیروزه ای روشن
مشخصات

رومیزی مربع حاشیه دار

تعداد رنگ : 7 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 100*100

مشاهده