شرایط نگهداری ترمه

 

پارچه ترمه به سبب بافت منحصر بفرد خود و تراکم زیاد پودهایش از مقاومت نسبی مطلوبی برخوردار است و پردوام تر از دیگر انواع  پارچه می باشد.

برخی از عوامل مخرب ترمه:

تابش مستقیم آفتاب بر ترمه از بزرگ ترین عوامل رنگ پریدگی آن می باشد.

 شستشوی پارچه ترمه:

پارچه ترمه رضایی در هنگام شستشو در صورت استفاده از شوینده های استاندارد بدون سفید کننده تغییر رنگ نمی دهد. لیکن، برای شستشوی کلیه محصولات دوخته شده به علت استفاده از لایی در پشت ترمه باید از روش خشک شویی استفاده کرد.