راز انتخاب یک ترمه خوب

راز انتخاب یک ترمه خوب چیست ؟

طرح: شاید به جرات بتوان طرح و نقش را به عنوان مهمترین عامل انتخاب ترمه قلمداد کرد

 تراکم بافت: ترمه نیز مانند فرش دارای نخهای تار و پود میباشد ترمه ها بر اساس تعداد رنگ نخ استفاده شده در زمان بافت ارزش گذاری میشوند که هر این تعداد بیشتر باشد نشان دهنده بالابودن ارزش آن ترمه است .درصورت یکسان بودن رنگهای ترمه این طرح و تراکم بافت است که مرغوبیت کالا را نشان میدهد

 رنگ ترمه: تعداد رنگهای بافته شده در ترمه بر مرغوبیت و زیبایی این کالا می افزاید. همچنین، هماهنگی و گاه تناقض رنگ ترمه با بقیه دکوراسیون خانه از عوامل مهم در هنگام خرید می باشد.

 الیاف مصرفی بکار رفته در ترمه: الیاف مصرفی بکار رفته شده در ترمه رضایی از ابریشم مصنوعی ( ویسکوز ) بوده و به دليل بكارگيري مواد اوليه مرغوب در بافت، این ترمه ها دارای ضمانت عدم تغيير رنگ در اثر شستشو  میباشند.